Pomembne pravne informacije

 

© Boehringer Ingelheim 2023. Vse pravice pridržane. Stran je v lasti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG (»Boehringer Ingelheim«) in je zaščitena z zakoni o pravicah intelektualne lastnine in zaščiti blagovnih znamk. Uporabniki lahko shranjujejo dokumente na spletnih straneh na svojem trdem disku ali jih iščejo, vendar le v enem izvodu in izključno za lastno uporabo ter le v nekomercialne namene, pri čemer morajo dokumenti ohraniti vsa zgoraj navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugo razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je prepovedano brez izrecnega pisnega soglasja.

 

Boehringer Ingelheim ne jamči za točnost ali popolnost informacij na spletnem mestu. POGOJ ZA ZAGOTAVLJANJE BREZPLAČNEGA DOSTOPA DO GRADIV NA TEJ SPLETNI STRANI JE, DA BOEHRINGER INGELHEIM NI IN NE BO ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO ALI OSKRBIVO KAKRŠNE KOLI VRSTE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, NEPOSREDNO, NEPOSREDNO, NEPOSREDNO , DIREKTNO, POSEBNO , KAZNIVO, NAKLJUČNA ALI POSLEDIČNA IZGUBA ALI ŠKODA, IZGUBA DOHODKA ALI ŠKODA, KI IZHAJA ZARADI IZGUBE INFORMACIJ ALI PRENEHANJA POSLOVANJA, KI JE POSLEDICA DOSTOPA UPORABNIKA DO TEGA SPLETNEGA MESTA, UPORABE STRANI ALI NEDOSTOPA DO STRANI ALI ZANAŠANJA UPORABNIKA NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE, KI JIH PONUJA TA SPLETNA STRAN. Boehringer Ingelheim ne prevzema nobene odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica osebne malomarnosti ali napačnega ravnanja. Boehringer Ingelheim si pridržuje pravico, da kadar koli in brez opozorila pregleda, izbriše ali drugače spremeni vsebino na spletnem mestu.

 

Zgoraj navedene izjeme in omejitve veljajo samo v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Nobena od vaših potrošniških pravic ni kršena. Ta spletna stran vsebuje informacije o izdelkih, ki so trenutno registrirani za uporabo v Sloveniji in o uporabi katerih se je potrebno posvetovati z veterinarjem ali farmacevtom. Stran lahko vsebuje tudi informacije o novih izdelkih, ki trenutno niso registrirani za uporabo v Sloveniji, ali o izdelkih, ki so na voljo v drugih državah, kar nikakor ni soglasje za uporabo teh izdelkov. Stran ima povezave do drugih spletnih strani v lasti drugih subjektov, od katerih so nekatere lahko tudi zunaj Slovenije. Boehringer Ingelheim posreduje te povezave izključno zaradi uporabnosti in na noben način ni odgovoren za popolnost in točnost informacij na teh straneh. Povezane strani lahko vsebujejo informacije, ki se nanašajo samo na državo izvora strani ali regijo, kjer se stran nahaja. Nobenih informacij na spletnem mestu ni mogoče razumeti kot promocijo ali spodbujanje k nakupu katerega koli izdelka, za katerega to ni dovoljeno z zakonom v državi vašega prebivališča.

 

Vsa imena izdelkov na tem spletnem mestu, ki so napisana z velikimi črkami in/ali imenu, ki mu sledi ™ koda ali ®, so registrirane blagovne znamke v lasti Boehringer Ingelheim, razen če je navedeno drugače. Za nobeno informacijo na spletnem mestu se ne sme domnevati, da podeljuje pravico do licence ali pravice do patenta, blagovne znamke ali druge intelektualne lastnine družbe Boehringer Ingelheim ali tretjih oseb.

Kje kupiti naša zdravila?